Nueva Estrella, Guatemala

Stöd till kvinnokooperativet Nueva Estrella i Guatemala

Jidca stöttade från år 1999 till 2011 kvinnogruppen Nueva Estrella i västra Guatemalas höglandsområde. Jidca bestämde sig sedan för att avsluta sitt stöd till organisationen.

Kvinnorna i Nueva Estrella är mayaindianer och bor i bergsbyn Poxlajuj. Som ett försök att ta sig ur fattigdom och diskriminering bildade de 1990 en kvinnokommitté med avsikt att
börja tillverka och sälja marmelad.

234

JIDCAs första insats för kvinnorna var att hjälpa dem att bygga en litet hus för marmeladtillverkning. Under 2004-06 gav JIDCA, med bidrag från Sida/ Forum Syd, stöd till kvinnogruppen för att kunna köpa nödvändig utrustning och för att bekosta den komplicerade och dyra registreringen av produkterna. De fick också hjälp till avlöning av en koordinatör och en
försäljare.

Sommaren 2007 gjorde två medlemmar i JIDCA en uppföljningsresa, finansierad av SIDA/Forum Syd, för att se hur kvinnogruppen har utvecklats under dessa år. Resultatet från resan var mycket positivt!
Kvinnogruppen Nueva Estrella ökade sin produktion och försäljning och var ett tag nära målet att bli ett självförsörjande företag.

Reseberättelse från 2007 reseberätelse

Kontakt med Guatemala
Medlemsresor till Guatemala har arrangerats under flera år, där medlemmarna betalat sin resa själv. Resenärerna har då med guide och tolk turistat några dagar och bott hos kvinnornas familjer i Poxlajuj. Besök har då ordnats till de familjer vi stödjer genom fadderprojektet i Xesaná. Det har länge funnits ett tätt och givande utbyte mellan JIDCA och Nueva Estrella, och 2004 kunde kvinnokommitténs dåvarande koordinatör besöka oss. Efter kontakter med JIDCA har även ett flertal svenska volontärer besökt Nueva Estrella. Anders Bringskog som är aktiv i JIDCA har regelbundet besökt projektet och hjälpt organisationen på plats.

263

Fadderprojektet Xesaná

Under en medlemsresa besöktes byn Xesanà, där många barn var svårt undernärda. JIDCA beslutade att försöka hjälpa de mest behövande i byn och startade i augusti 2004 ett fadderprogram där svenska faddrar gav ett regelbundet stöd till de svårast utsatta familjerna. Pengarna fördes, utan avdrag över till Guatemala där stödet administreras lokalt och alla inköp gjordes på plats. Stödet innebar bland annat inköp av husdjur, takplåt, matvaror och material till bättre spisar, samt utbildning i till exempel grönsaksodling. JIDCA har som krav att barnen ska gå i skola och de svenska faddrarna bekostar inskrivning och skolmaterial för
barnen.

274

Jämtland International Development Collaboration Agency