Styrelsen

Styrelsemedlemmar ordinarie och ersättare, mars 2022

Ordförande: Kurt Johansson
Vice ordförande: Maj Gustavsson
Kassör: Uno Svaleryd

Ledamöter, ordinarie och suppleanter:
Eva Grönberg
Christine Eriksson
Pia Mosten
Abdelrahim ”Abbe” Abdelmotalib
Christina Book
Yvonne Holmström
Anne Dahlgren

Jämtland International Development Collaboration Agency