Styrelsen

Styrelsemedlemmar ordinarie och ersättare, mars 2020

Ordförande: Kurt Johansson
Vice ordförande: Maj Gustavsson
Kassör: Uno Svaleryd

Ledamöter, ordinarie och suppleanter:
Sara Wallentin
Elin Olofsson
Kia Näslund
Eva Grönberg
Christine Eriksson
Pia Mosten
Abdelrahin ”Abbe” Abdelmotalib
Christina Book

Jämtland International Development Collaboration Agency