Skola i Palestina

Stöd till skola för funktionshindrade

(33)I Palestina finns en skola som heter Jasmine charitable society for children with special needs. Den riktar sig till barn och ungdomar  med fysiska eller intellektuella funktionshinder. Den drivs som en ickestatlig ideell organisation och riktar sig till barn mellan 6-23 år. Skolan har idag ca 70 barn i sin verksamhet men behovet är långt större. De bygger en helt ny skola för att få plats med fler elever och få mer ändamålsenliga lokaler.

(101)En önskan finns också att lära sig mer och få till sig nya kunskaper för att kunna stötta eleverna bättre. Verksamheten startades 2002 av föräldrar till funktionshindrade barn och ungdomar. Personalen ger vård och rehabilitering genom daglig verksamhet, behandlingar och terapier, allt för att kunna ge barnen och ungdomarna så stor självständighet och ett så värdigt och integrerat liv som möjligt.

JIDCA har tagit emot fyra personer från Jasmine på studiebesök i Östersund, under april 2015. De fick besöka olika skolor i Östersund som arbetar med funktionshindrade barn och även ett besök till barnhabiliteringen. Två personer i JIDCAs styrelse har också besökt skolan och sett deras behov.

JIDCA har bidragit till medel till en lekplats till en skola för barn med funktionsvariationer i Ramallah. Pengarna har används till ett soltak, en gräsbeklädnad och lekutrustning.

Projektet avslutades 2021.

Jämtland International Development Collaboration Agency