Kiriko Special School, Kenya

Under 2018 startade JIDCA ett nytt projekt i Kenya: Kiriko Special School i den lilla byn Kiriko, en internatskola för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Skolan som startades på 1990-talet har ungefär 70 elever. Eleverna tränas i språk och enkel matematik, daglig hygien och visst hantverk. Man använder dans, musik, idrott mm som en del av verksamheten.

Skolan bedriver också uppsökande verksamhet för att stötta föräldrar och åstadkomma attitydförändring i synen på funktionsnedsättning. Många funktionshindrade i Kenya lever i fattigdom och de har bristande möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. De tillhör en kategori som är lågt prioriterad i det kenyanska samhället.

Eleverna bor på internat eftersom de kommer från avlägsna byar och varken föräldrar eller skolan har möjlighet att hämta och skjutsa varje dag. En del elever kommer från utsatta miljöer och för dem fungerar boendet som ett räddningscenter. Många barn med funktionsnedsättningar försummas eftersom de betraktas som mindre värda.

Skolans personal består av fyra lärare och 17 övriga, bl.a. lärarassistenter och internatpersonal. Lärarlönerna betalas av staten, men till den övriga personalen utgår bara ett mycket litet statsbidrag. De föräldrar som har möjlighet betalar skolavgift. I övrigt är skolan beroende av donationer för sin verksamhet.

Under 2018 stöttade JIDCA skolan med inköp av skoluniformer till eleverna. Skoluniformerna är nödvändiga eftersom de ofta är elevernas enda kläder och de används hela dagarna. Därför slits de ganska mycket. Dåvarande styrelseledamoten Maria Mohlin besökte skolan och kunde då tillsammans med eleverna köpa nya skoluniformer.

JIDCA har också bidragit till en ny internatbyggnad, som rymmer två sovsalar med plats för totalt 40 bäddar, fyra toaletter och fyra duschrum samt sovrum för internatpersonalen. JIDCA har fortlöpande informerats om bygget genom bilder, fakturor och kvitton.

Internatbyggnaden blev klar och invigdes i början av 2019. JIDCA-medlemmen Sven Gustavsson deltog vid invigningen, då han berättade om JIDCA:s verksamhet för politiker, skolstyrelse, föräldrar och allmänhet.

Under 2020 har JIDCA bidragit med medel för viss inredning till internatet.

Projektet avslutades under 2020.

Jämtland International Development Collaboration Agency