Kiriko Special School, Kenya

Ett nytt projekt för JIDCA under 2018 är stödet till Kiriko Special School i Kenya, en internatskola för 70 barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Eleverna tränas i språk och enkel matematik, daglig hygien och visst hantverk. Man använder dans, musik, idrott mm som en del av verksamheten.

På skolområdet finns en äldre byggnad som rymmer internat för pojkarna och en nyare internatbyggnad för flickorna. Pojkarna är i stort behov av en ny internatbyggnad med framförallt bättre sanitära utrymmen.

JIDCA samlar in medel för att stödja skolan med bidrag till internatbyggnaden.

Genom att stödja den här verksamheten gör JIDCA stor skillnad för dessa funktionsnedsatta barn och ungdomar och bidrar till att ge dem ett rikare liv och större möjlighet att kunna klara av vuxenlivet.

Jämtland International Development Collaboration Agency