Välkommen till årsmöte!

Årsmötet är måndag den 22 mars 2021 kl. 18.00 och genomförs digitalt via Teams. Kallelse har skickats till medlemmar.

Jämtland International Development Collaboration Agency