Mikrokrediter i HIV-bekämpning och fadderprojekt, Kenya

Mikrokrediter som medel att reducera
spridning av HIV/AIDS i Nairobi, Kenya

K-VOWRC (Kenya Voluntary Women Rehabilitation Center) grundades år 1992. Basen är mikrokreditsystem där medlemmarna beviljas små lån till småskaliga verksamheter. K-VOWRC stöttar de fattigaste av de fattiga. På grund av fattigdom och i brist på möjligheter har kvinnorna tvingats till prostitution. K-VOWRC ger kvinnorna en chans till ett annat liv. År 2001 beviljades JIDCA Sidabidrag för att kunna stödja projektet. Projektet omfattade ca 800 kvinnor.

K_vorc_16_kvinnorna

Fadderprojektet Moyo Sawa i Nairobi
Moyo Sawa är en fadderverkamhet som är knuten till K-VOWRC. Då flera av organisationens medlemmar är HIV-positiva har kvinnorna dött i AIDS. De flesta kvinnorna har barn. K-VOWRC har ansvarat för att barnen återförenas med sina släktingar och faddrarna i Sverige har genom ett bidrag på 150 kr/mån möjliggjort att barnen kan fortsätta sin skolgång. En betydande förändring skedde i Kenya år 2002 då en folkvald regering kom till makten. Den nya regeringen införde gratis skolgång för grundskolan år 2003. Programmet har stöttat över 50 barn över tiden. Idag har Moyo Sawa åtta barn i sin verksamhet. De flesta av barnen går på gymnasiet.

Jämtland International Development Collaboration Agency