Förlossningsklinik i Moshi, Tanzania

Stöd till förlossningskliniken vid Mawenzisjukhuset i Moshi, Tanzania

I norra Tanzania ligger staden Moshi vackert på sluttningen till Afrikas högsta berg Kilimanjaro. Mawenzi heter den lägre av Kilimanjaros båda toppar. Regionsjukhuset i Moshi har namn efter denna topp och heter Mawenzi Hospital.

Gott samarbete mellan JIDCA och Mawenzi hospital.
Gott samarbete mellan JIDCA och Mawenzi hospital.

Tanzania är ett av världens allra fattigaste länder och fattigdomen gör att det mesta fattas på sjukhuset. För de rika finns bättre sjukhus men för det fattiga i Moshi finns endast Mawenzi Hospital. Sjukhuset är mycket överbelagt, bl a beroende på den utbredda aids-epidemin. Förhållandena är mycket svåra både för patienterna och personalen på sjukhuset.

JIDCA har gett stöd till förlossningskliniken vid sjukhuset sedan 1990. 1992 genomfördes tillsammans med föreningen ”Mamma till mamma” en renovering av lokalerna med hjälp av insamlade medel. JIDCA har också med hjälp av Svenska institutet haft ett utbyte av barnmorskor mellan Mawenzi Hospital och Östersunds sjukhus. Under åren har vi också sänt startpaket bestående av filt och barnkläder till nyförlösta mammor. Paketen har varit mycket uppskattade. Flera medlemmar har under åren besökt sjukhuset och barnmorskan Lwice Macha har blivit personlig vän till många medlemmar.

Inköp av mediciner till Mawenzi hospital
Inköp av mediciner till Mawenzi hospital

Under de senaste åren har förhållandena på sjukhuset blivit bättre och nu har alla kvinnor tillgång till en egen säng och lokalerna är renoverade. JIDCA har under åren köpt en hel del  engångsmaterial till sjukhuset eftersom sjukhuset inte står för det och kvinnorna som kommer har inte alltid råd med detta. JIDCA har också köpt te och socker till nattpersonalen vilket är ett uppskattat bidrag.

Mawenzi hospital
Mawenzi hospital

Jämtland International Development Collaboration Agency