Dagoretti Community School, Kenya

Dagoretti Community School är en skola utan statligt stöd som ligger i det fattiga området Dagoretti i Nairobi. Tidigare hette skolan Ngando School men bytte namn under 2023. Skolan har ca 100 elever i åldrarna
6 till 14 år. De bedriver verksamheten i dåliga plåtbyggnader med dåliga köks- sanitetsutrymmen. JIDCA har börjat stödja skolan med ett betonggolv i klassrummen där det tidigare var jordgolv.

Christine från JIDCA besökte Ngando School och träffade alla barn.

I september 2020 fick JIDCA beskedet att järnvägsbolaget som äger marken som skolan stod på, utan förvarning rivit skolan och ställt inventarierna på gatan. Barnen blev då utan undervisning och den lunch som ofta är barnens enda riktiga måltid under dagen.

F d skolan, här riven av järnvägsbolaget.

I slutet av året hittade skolan en ny markbit och började bygga upp en ny skola, naturligtvis mycket enkel. Behovet av material och inventarier som t ex skolbänkar är mycket stort.

Klassrum i nya skollokalen.
Klassrum med äldre elever.
Utanför skolan med tvättstation för Covid.
Leverans av de skolbänkar som inköpts med bidrag från JIDCA.
De nya skolbänkarna bärs in.

Christine Eriksson från JIDCA besökte Ngando School och köpte skolböcker och annat undervisningsmaterial till skolan. JIDCA har också köpt nya skolbänkar till skolan. De känner sig trygga med de lokaler de använder nu, men hyran gör att ekonomin är mycket ansträngd.

Skolmaterial köps in med bidrag från JIDCA.

Även staket har byggds med bidrag från JIDCA.
Yngre elever vid Dagoretti Community School september 2023. Styrelsemedlemmen Christine Eriksson besöker här skolan.

Jämtland International Development Collaboration Agency