Flyktingläger i Tchad

Jidca stöder från slutet av 2020 en verksamhet i ett stort flyktingläger i västra Tchad, på gränsen till Sudan. I lägret bor 21 000 flyktingar, främst från Darfurområdet. Stödet går till en skola för barn med funktionsvariationer, i huvudsak med fysiska handikapp, och består av lön till tre anställda som hjälper eleverna till skolan och i skolan.

Några bilder från skolan, våren 2021.

I skolrummet.
September 2023
September 2023
Fruktmarknaden i flyktinglägret

Jämtland International Development Collaboration Agency