Flyktingläger i Tchad

Jidca kommer från 2020 att stödja en verksamhet i ett stort flyktingläger i Tchad, på gränsen till Sydsudan. I lägret bor 21 000 flyktingar, främst från Darfurområdet. Stödet går till en skola för barn med funktionshinder, i huvudsak med fysiska handikapp, och består av lön till tre anställda som hjälper eleverna till skolan och i skolan.

Jämtland International Development Collaboration Agency