Holili, Tanzania

Familjefadder i byn Holili, Tanzania

Holili är en liten by i Tanzania på gränsen till Kenya. Eftersom byn också är gränsstation rör sig många resande här. Det har inneburit att byn varit särskilt hårt drabbad av HIV/AIDS. Många barn har blivit föräldralösa sedan deras föräldrar dött i sjukdomen.

I Tanzania tar normalt släktingar hand om barn som blivit föräldralösa, men fattiga människor med många egna barn har naturligtvis svårt att klara den uppgiften. JIDCA har ett fadderprojekt i Holili där faddrarna stödjer de mammor som tar hand om sina egna och andras barn. Stödet går ut på att stötta mammorna så att barnen kan gå i skolan och att kunna hitta en långsiktig försörjning för mammorna. Mammorna har hittils fått hjälp med skolavgifter och skoluniformer. En av mammorna har fått hjälp med ett startkapital till sin affärsverksamhet och en annan mamma har fått ett  nytt hus, där hon kan hyra ut ett rum för att få in lite inkomst. 

Benedicta

I dagsläget ingår tre familjer i fadderprojektet. Den första familjen består av mamman Benedikta och hennes två barn. Hon tar dessutom hand om sin systers fyra barn, eftersom systern och hennes man dog. Benedikta försörjer sig på att köpa och sälja te, men det är svårt att få pengarna att räcka till mat och skolavgifter till sex barn.

Lydia Holili

Den andra familjen består av mamman Lydia som har sammanlagt åtta barn, varav sex av dem bor hemma. Familjen bodde i ett mycket dåligt hus och Lydia försörjer sig på att plocka kvistar och sälja som ved. Pengarna från detta räcker dock inte till mer än mycket enkel mat och de räcker inte till skolavgifter. Jicda har stöttat Lydia genom att bygga ett hus, skolavgifter och medel för att köpa kycklingar. I huset finns det ett extrarum, som hon kan ha till uthyrning, för att få in ytterligare en inkomst.

Lydias nya hus
Mary Rose

I den sista familjen stöttar Jidca två flickor så att de kan gå i en syskola och i secondary school.

Theresia utbildar sig till förskolelärare, vars utbildning betalas av JIDCA. Hon blir klar till julen 2021.

Jaffet som utbildat sig till elektriker, vars utbildning JIDCA betalat.

Under många år har JIDCA stöttat denna familj med många barn. Projektet avslutas 2023 sedan ett av de yngre barnen Theresia är klar med sin utbildning till förskolelärare och har fått arbete.

Jämtland International Development Collaboration Agency