Skolor i Nicaragua

Stöd till skolmat och böcker

Ett fadderstöttat JIDCAprojekt omfattar tre skolor i norra Nicaragua. Barnen får då bättre undervisningsmaterial och mer näringsrik skolmat. JIDCA har även byggt bränslesnåla spisar så att de som lagar skolmaten inte får i sig all hälsofarlig rök. Projektet omfattar även byggnation av nya toaletter och andra investeringar i byggnaderna. Resultatet av stödet till skolorna har blivit att närvaron har ökat bland eleverna och ingen av eleverna har hoppat av. JIDCA stöttar även några lärare, så att de kan vidareutbilda sig på lärarhögskolan.

JIDCA medlemmen Anders Bringskog är bosatt i Nicaragua och är initiativtagare och ledare för projektet.

Medlemmar i JIDCA och faddrar till projektet erbjuds att besöka skolan och träffa  barnen i projektet. En medlemsresa till projektet gjordes i januari 2013. Besök  gjordes då till skolorna, och till de spisar som installerats. Bilden nedan är från denna resa. Eleverna på bilderna är från Ruben Dario skolan.

skolelever

JIDCA har även rustat upp några andra spisar för att underlätta för de kvinnor som lagar mat till många. En av dessa spisar gjordes till en kvinna som heter Elsa som lagat mat till många fattiga barn.

Jämtland International Development Collaboration Agency