SkolA i Honduras

Uppbyggnad av skola i Honduras

JIDCA bidrar till uppbyggnad av skollokaler i Plan San Antonio, Guambuco Danli, El Paraiso, Honduras. Skolan ska rymma 26 barn i åldrarna 5-16 år. Dessutom kommer skolan ha undervisning för 17 personer i olika åldrar som inte kan läsa och skriva. Projektet avser byggnation av en skolsal, skolkök och två utedass. Arbetet med att uppföra byggnaderna görs av föräldrarna, förutom vissa specialarbeten. Bygget påbörjades under 2016 och slutförs under våren 2017.

Invigning av skolan april 2017

 

14 de septiembre 2016 046

14 de septiembre 2016 072

Skolbyggnationer ser mycket olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Här är en bild från skolbygget som JIDCA bekostar i Honduras.
Omgivningarna kring skolan.

Jämtland International Development Collaboration Agency