Årsmöte

Årsmötet för 2023 var torsdag den 16 mars kl. 18.00 på Mötesplatsen, Prästgatan 58, Östersund.

En kväll om flyktingar från Ukraina.

Jens Fladvad och Marie Olovsson från Integrationsservice talade om flyktingmottagandet i Östersunds kommun.

Irene Olsson från Ukraina berättade om situationen i Östersund för flyktingarna från Ukraina.

Kören Mozaik underhöll.

Det fanns också lotteri, fikaförsäljning och tillfälle att handla i den solidariska handeln.

Jämtland International Development Collaboration Agency