Årsmöte

Årsmötetet för 2022 var den 21 mars på Mötesplatsen, Prästgatan 58, Östersund.

På mötet presenterades vad som hänt inom JIDCAs projekt i Kenya, Tanzania, Guatemala och Tchad samt om internationaliseringen på Mittuniversitetet. Universitetsadjunkt Bosse Ek berättade om studentutbyte med Uganda på sjuksköterskeprogrammet.

De fanns också lotteri, fikaförsäljning och tillfälle att handla i den solidariska handeln.

Jämtland International Development Collaboration Agency