JIDCA

- för kvinnor och barn i fattiga länder

JIDCA är en förkortning för ”Jämtland International Development
Collaboration Agency”  vilket står för Jämtlandsgrupp för internationellt samarbete.

Maria Bautista Domingo och Patricia Perez Garcia broderar på en Nip i byn Yalambojoch i Guatemala.

Maria Bautista Domingo och Patricia Perez Garcia broderar på en Nip i byn Yalambojoch i Guatemala.

 

JIDCA arbetar med:

  • stöd till byutvecklingsprojekt främst med inriktning på kvinnor och barn
  • fadderprojekt där vi stöttar familjer så att de kan skapa en egen försörjning
  • kontakter från människa till människa genom vänskapsband mellan olika kulturer
  • solidarisk handel

JIDCA är en ideell och obunden förening som har funnits sedan 1984.
Alla insamlade medel går oavkortat till JIDCAs projekt.

 

Broschyr om JIDCA