Styrelsen

Styrelsemedlemmar ordinarie och ersättare, mars 2016

Ordförande: Christina Hedin
Vice ordförande: Kurt Johansson
Kassör: Uno Svaleryd

Ledamöter, ordinarie och suppleanter:
Anna Lena Stöök
Märit Lundberg
Ingrid Willén
Sara Wallentin
Maria Mohlin
Bengt Marsh
Anna Karin Johansson