Stöd JIDCA

Bli medlem
Medlemskap i JIDCA kostar 200 kronor per år och familj. För att bli medlem betalar du in 200 kr till plusgirot: 87 34 90-7. Märk inbetalningen med namn och adress. Ditt medlemskap blir en hjälp till fattiga kvinnor och barn i världen. JIDCA har inte ett 90-konto, eftersom JIDCA anser att det kostar för mycket. Alla insamlade medel går till projekten, eftersom föreningen drivs helt ideellt. Om du har funderingar över hur pengarna används kontakta gärna ordförande Christina Hedin, christina@eldrimner.com.

Du är också välkommen att hjälpa till i föreningen!

Ge bidrag
Du kan ge ett bidrag till JIDCA oavsett om du är medlem eller inte. Du kan då välja att ge månatligt stöd på valfritt belopp, eller donera ett engångsbelopp.
Plusgirokonto: 87 34 90-7

Bli fadder !
Till projekten i Palestina, Honduras och Tanzania behövs faddrar. Du betalar då en valfri summa varje månad som går oavkortad till familjerna.

Givare till skola i Ramallah, Palestina, kontakta Bengt Marsh, bengt.marsh@telia.com

Fadder till familjer och barn i Tanzania, kontakta Kurt Johansson, kurt@johansson.to