Skola i Palestina

Stöd till skola för funktionshindrade

(33)I Palestina finns en skola som heter Jasmine charitable society for children with special needs. Den riktar sig till barn och ungdomar  med fysiska eller intellektuella funktionshinder. Den drivs som en ickestatlig ideell organisation och riktar sig till barn mellan 6-23 år. Skolan har idag ca 70 barn i sin verksamhet men behovet är långt större. De har ett renoveringsbehov på sina lokaler och de önskar också att kunna utveckla sin verksamhet med vattenhabilitering.

 

 

(101)En önskan finns också att lära sig mer och få till sig nya kunskaper för att kunna stötta eleverna bättre. De planerar för större lokaler och har säkrat en bit land att bygga på men behöver ekonomiskt stöd för att kunna gå vidare.  Verksamheten startades 2002 av föräldrar till funktionshindrade barn och ungdomar och har bl a haft stöd av svenska Individuell Människohjälp. De ger vård och rehabilitering genom daglig verksamhet, behandlingar, terapier allt för att kunna ge barnen och ungdomarna så stor självständighet och ett så värdigt och integrerat liv som möjligt.

JIDCA har tagit emot fyra personer från Jasmine på studiebesök i Östersund, under april 2015. De fick besöka olika skolor i Östersund som arbetar med funktionshindrade barn och även ett besök till barnhabiliteringen. JIDCA samlar in pengar för att stötta inköp av en rehabbassäng.

Vill du vara med och stötta projektet i Palestina. Skicka då en e-post till Bengt.Marsh@Telia.com .