Projekt

Guatemala

Efter att satsningarna i både Nicaragua och Honduras är avslutade så har JIDCA nu valt att satsa på ett projekt i Guatemala. Där finns en verksamhet som arbetar för stärkandet av unga tjejer.

Nära gränsen till Mexiko, i ett av Guatemalas mest otillgängliga områden, har flickorna i byn Yalambojoch fått stärkt självkänsla och går numera även i skolan. Verksamheten där – ett sömnadsfritids – syftar till att öka flickors utbildningsnivå och stärka deras självkänsla samt öka kunskapen om tjejers rättigheter och den egna traditionen.

Vad går pengarna till?

Medel från JIDCA ska gå till ett sömnadsfritids och utbildning som kallas ”La Textilería” vid centret Niwan Nha, i Yalambojoch. Största delen går till personalkostnad och material. Juana Jorge Domingo heter fritidsledaren, som arbetar 80 procent med två grupper. Inga andra anställda finns. Deltagarna sköter själva städning av lokalen. Juanas lön är cirka 43 000 kronor per år, inklusive sociala avgifter. Till materialinköp går det åt cirka 10 000 kronor per år och slutligen småreparationer av lokalerna cirka 2 000 kronor. Det är ingen hyra eller uppvärmningskostnad. Vad som behövs är gasol till spisen och en liten del av den gemensamma elräkningen för hela centret. Möbler och köksutrustning är i gott skick, däremot sjunger deras symaskin på sista versen.

Om sömnadsfritids ”La textilería”:

Syftet med sömnadsfritids är tvådelat: först och främst att deltagarna ska trivas, ha kul och lära sig om textilt hantverk, spela schack osv. För alla är det också en bra ”ursäkt” för att komma hemifrån några timmar på eftermiddagen och fritidsledaren Juana märker att de som deltar blir mera självständiga. Det andra syftet är att det genom vistelsen där och lärandet blir lättare för tjejerna att fortsätta plugga efter mellanstadiet. Föräldrarna har vant sig vid att deras döttrar är i centret och tar ansvar (deltagarna sköter städning och ogräsrensning i blomplanteringarna i centret). Kontakten som skapas mellan fritidsledaren Juana och mammorna vid öppet hus betyder också att det är lättare att övertyga familjerna om hur viktigt det är med utbildning. Och det har gett resultat. Fritidsverksamheten, med flera insatser, har på bara tjugo år ökat genomsnittsåldern för när tjejer flyttar ihop med någon/gifter sig med flera år i Yalambojoch. Det är numera ovanligt att tjejer i yngre tonåren blir gravida, vilket var en vanlig syn när jag (Sara Wallentin) arbetade i grannbyn under år 2004.

Sömnadsfritids pågår måndag–torsdag kl 13.30-16. Den statliga skolan stänger kl 12.30. Cirka 35 tjejer i åldrarna från 6 till 14 år deltar och de ägnar sig åt allt från korstygn till broderi av små dukar till vänskapsband. När vädret är soligt går gruppen till fotbollsplanen och spelar boll. Ibland görs utflykter till Maya-ruinen Unin Witz eller till floden Salchila för bad och ibland picknick. Kort sagt påminner det mycket om ett svenskt fritidshem. Med undantaget att det nästan bara är tjejer som deltar. Normalt är det bara en eller två killar som är med.

Att brodera en traditionell poncho – kallad Nip – tar mellan ett halvår och ett år, så tjejerna har även god tid att diskutera kvinnors rättigheter, läsa dikter eller baka bullar med mera. På förmiddagen erbjuds även äldre kvinnor (från 14 år och uppåt) att delta i en Nip-kurs. Många av deltagarna har dålig skolgång. Några är redan gifta och har småbarn.

Stödet för kurserna har kraftigt minskat och därför har JIDCA valt att stötta verksamheterna under 2018. Det är ingen närvaroplikt, så om solen skiner kanske några tvättar kläder, andra är med sina familjer vid Laguna Yolnajab och sköter kaffeodlingar. I allmänhet tycker männen i byn att det är bra att bevara traditionen med Nip (men det är fortfarande motstånd mot att tjejer utbildar sig). I genomsnitt kommer ett tiotal deltagare till kursen och det tar ungefär ett år innan dräkten är klar. Kostnaden för garn och tyg till varje Nip är cirka 180 kronor. Centret vill gärna samverka mer framöver och tar gärna emot volontärer eller utbyten med till exempel förskollärare, fritidspedagoger eller barnskötare.

Vill du bli medlem i JIDCA eller veta mer om hur du kan stödja våra projekt, så som det vi beskriver ovan?

Läs mer här!

Guadelupe, Marleny och Angelina på sömnadsfritidshemmet ”La Textilería” i Yalambojoch i Guatemala.
Guadelupe, Marleny och Angelina på sömnadsfritidshemmet ”La Textilería” i Yalambojoch i Guatemala.

Kenya

Ett nytt projekt för JIDCA under 2018 är stödet till Kiriko Special School i Kenya, en internatskola för 70 barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Eleverna tränas i språk och enkel matematik, daglig hygien och visst hantverk. Man använder dans, musik, idrott mm som en del av verksamheten.

På skolområdet finns en äldre byggnad som rymmer internat för pojkarna och en nyare internatbyggnad för flickorna. Pojkarna är i stort behov av en ny internatbyggnad med framförallt bättre sanitära utrymmen.

JIDCA samlar in medel för att stödja skolan med bidrag till internatbyggnaden.

Genom att stödja den här verksamheten gör JIDCA stor skillnad för dessa funktionsnedsatta barn och ungdomar och bidrar till att ge dem ett rikare liv och större möjlighet att kunna klara av vuxenlivet.

Stöd det här projektet med ett bidrag till JIDCA plusgironr 873490-7. Ange ”Kiriko” på inbetalningen.

Läs mer om hur du kan stödja JIDCA:s projekt här.

 

Palestina
JIDCA stöttar en skola för funktionshindrade barn, Jasmine Childcare Society for special needs i Palestina. Den riktar sig till barn med fysiska eller intellektuella funktionshinder. Den drivs som en ickestatlig ideell organisation och riktar sig till barn mellan 6-23 år. JIDCA har tagit emot fyra personer från Jasmine på studiebesök i Östersund, under april 2015. De fick besöka olika skolor i Östersund som arbetar med funktionshindrade barn och även ett besök till barnhabiliteringen. JIDCA samlar in pengar för att stötta inköp av en rehabbassäng.

Honduras
JIDCA bidrar till uppbyggnad av skollokaler i Plan San Antonio, Guambuco Danli, El Paraiso, Honduras. Skolan ska rymma 26 barn i åldrarna 5-16 år. Dessutom kommer skolan ha undervisning för 17 personer i olika åldrar som inte kan läsa och skriva. Projektet avser byggnation av en skolsal, skolkök och två utedass. Arbetet med att uppföra byggnaderna görs av föräldrarna, förutom vissa specialarbeten. Bygget påbörjades under 2016 och slutförs under våren 2017.

Familjefaddrar i byn Holili, Tanzania
Holili är en liten by i Tanzania på gränsen till Kenya. Eftersom byn är gränsstation rör sig många resande här. Det innebär att byn varit särskilt drabbad av HIV/AIDS. I dagsläget stöttar JIDCA tre familjer med sammanlagt 15 barn. Fokus i stödet till familjerna är att barnen kan gå i skolan. Barnen får stöd till skolkläder, skolavgifter, skor mm. JIDCA stöttar mammorna genom att försöka hitta en långsiktig försörjning för dem. Detta genom ett startkapital till en liten affärsverksamhet samt husbygge med möjlighet till uthyrning.

Förlossningsklinik, Moshi, Tanzania

JIDCA har gett stöd till förlossningskliniken vid Mawenzisjukhusetsedan 1990. Stödet har gått till en renovering av lokalerna, inköp av engångsmaterial och mediciner till sjukhuset. Personalen har också fått te och socker att använda till de som jobbar på natten.

 

Avslutade projekt

Stöd till skolor i Ocotal, Nicaragua

Förlossningsklinik i Moshi, Tanzania

Fadderprojekt Moyo Sawa i Nairobi, Kenya

Stöd till barnhem och gatubarnsverksamhet i Sankt Petersburg, Ryssland

Stöd till kvinnogrupp och fadderprojekt i Guatemala

Stöd till byutvecklingsprojektet Kasturba Sarvodaya Mandal (KSM) i Indien

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *