Projekt

Palestina
JIDCA stöttar en skola för funktionshindrade barn, Jasmine Childcare Society for special needs i Palestina. Den riktar sig till barn med fysiska eller intellektuella funktionshinder. Den drivs som en ickestatlig ideell organisation och riktar sig till barn mellan 6-23 år. JIDCA har tagit emot fyra personer från Jasmine på studiebesök i Östersund, under april 2015. De fick besöka olika skolor i Östersund som arbetar med funktionshindrade barn och även ett besök till barnhabiliteringen. JIDCA samlar in pengar för att stötta inköp av en rehabbassäng.

Honduras
JIDCA bidrar till uppbyggnad av skollokaler i Plan San Antonio, Guambuco Danli, El Paraiso, Honduras. Skolan ska rymma 26 barn i åldrarna 5-16 år. Dessutom kommer skolan ha undervisning för 17 personer i olika åldrar som inte kan läsa och skriva. Projektet avser byggnation av en skolsal, skolkök och två utedass. Arbetet med att uppföra byggnaderna görs av föräldrarna, förutom vissa specialarbeten. Bygget påbörjades under 2016 och slutförs under våren 2017.

Familjefaddrar i byn Holili, Tanzania
Holili är en liten by i Tanzania på gränsen till Kenya. Eftersom byn är gränsstation rör sig många resande här. Det innebär att byn varit särskilt drabbad av HIV/AIDS. I dagsläget stöttar JIDCA tre familjer med sammanlagt 15 barn. Fokus i stödet till familjerna är att barnen kan gå i skolan. Barnen får stöd till skolkläder, skolavgifter, skor mm. JIDCA stöttar mammorna genom att försöka hitta en långsiktig försörjning för dem. Detta genom ett startkapital till en liten affärsverksamhet samt husbygge med möjlighet till uthyrning.

Förlossningsklinik, Moshi, Tanzania

JIDCA har gett stöd till förlossningskliniken vid Mawenzisjukhusetsedan 1990. Stödet har gått till en renovering av lokalerna, inköp av engångsmaterial och mediciner till sjukhuset. Personalen har också fått te och socker att använda till de som jobbar på natten.

 

Avslutade projekt

Stöd till skolor i Ocotal, Nicaragua

Förlossningsklinik i Moshi, Tanzania

Fadderprojekt Moyo Sawa i Nairobi, Kenya

Stöd till barnhem och gatubarnsverksamhet i Sankt Petersburg, Ryssland

Stöd till kvinnogrupp och fadderprojekt i Guatemala

Stöd till byutvecklingsprojektet Kasturba Sarvodaya Mandal (KSM) i Indien